נושא: הפצה לביקורת ציבורית - טיוטת ת"י 10001: קישורי גומלין בין מפעילים לטלפוניה מבוססת SIP

:תוכן ההודעה

לכבוד

חברי הוועדה הטכנית 8120 - מוצרים ושרותים בתקשוב

חברי הוועדה המרכזית 8100 - טכנולוגיית המידע והתקשורת

התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
מעוניינים

הפצה לביקורת ציבורית - טיוטת ת"י 10001: קישורי גומלין בין מפעילים לטלפוניה מבוססת SIP

הצעה לת"י 10001 חלק 0.0: קישורי גומלין לטלפוניה בין ספקי שירות

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
ניתן לצפות בהצעת הרוויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
13/09/2018 הערות יתקבלו עד ליום אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת danit.lavie@sii.org.il.
69977 כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב או לפקס:6412762- 03, לידי דנית סניקוב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה דנית סניקוב: טל' 03-7454047 דוא"ל: danit.lavie@sii.org.il
לתשומת לבכם: רצ"ב הצעת התקן. כמו כן, ניתן יהיה לצפות בהצעה זו באתר מכון התקנים בתוך מס' ימים.

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter107962_1.docx
171634_Draft SI 10001 - FOR PUBLIC REVIEW.pdf

בכבוד רב,
דנית סניקוב
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 812005 - צוות מומחים-קישורי גומלין