נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 17022 עזרי אמבט לתינוקות

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה הטכנית 5422 - ריהוט ומוצרי תינוקות וילדים
חברי הוועדה המרכזית 5400 - מכונות
חברי ועדת המומחים 542227 - אמבט ועזרים לרחצה עבור ילדים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 17022 עזרי אמבט לתינוקות

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 19/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת eti_av@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי אתי אברהם, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט אתי אברהם: טל' 03-6465186 דוא"ל: eti_av@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter107936.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 542227 - אמבט ועזרים לרחצה עבור ילדים