נושא: ביקורת ציבורית להצעת התקן ת"י 15883 חלק 5: מכונות לניקוי לחיטוי: בדיקות לשאריות לכלוך ושיטות להוכחת יעילות הניקוי

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 6400 - ציוד רפואי
חברי ועדת המומחים 640309 - חומרי עיקור וחיטוי נוזלים
חברי ועדת המומחים 640310 - מעקרי קיטור גדולים
חברי ועדת המומחים 640306 - עיקור באתילן אוקסיד
חברי ועדת המומחים 640307 - מכונות ניקוי וחיטוי
חברי הוועדה הטכנית 6408 - מוצרי גומי ופלסטיק לשימוש
חברי ועדת המומחים 640308 - מארזים לעיקור של התקנים רפואיי
חברי הוועדה הטכנית 6410 - ציוד רפואי
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
מעוניינים

הנדון: ביקורת ציבורית להצעת התקן ת"י 15883 חלק 5: מכונות לניקוי לחיטוי: בדיקות לשאריות לכלוך ושיטות להוכחת יעילות הניקוי

הצעה לת"י 15883 חלק 5.0 : בדיקת קרקעות ושיטות להוכחת יעילות הניקוי

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 30 יום.
לתשומת לבכם: ניתן יהיה לעיין בהצעת התקן גם באתר מכון התקנים, החל מיום שלישי, ה- 30/07/2019
ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 28/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת hadar_ke@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי הדר קיסר, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה הדר קיסר: טל' 03-7454055 דוא"ל: hadar_ke@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter107004.docx
15883-05-public review PDF.pdf
15883 part 5 form for stage 20.doc

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 6403 - עיקור של ציוד רפואי