נושא: ביקורת ציבורית להצעת התקן ת"י 15883 חלק 6: מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיטוי המשמשות לחיטוי בחום של ציוד רפואי וציוד לטיפול בריאותי שאינם פולשניים ואינם קריטיים

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 6400 - ציוד רפואי
חברי ועדת המומחים 640309 - חומרי עיקור וחיטוי נוזלים
חברי ועדת המומחים 640307 - מכונות ניקוי וחיטוי
חברי הוועדה הטכנית 6410 - ציוד רפואי
חברי ועדת המומחים 640308 - מארזים לעיקור של התקנים רפואיי
חברי ועדת המומחים 640310 - מעקרי קיטור גדולים
חברי הוועדה הטכנית 6408 - מוצרי גומי ופלסטיק לשימוש
חברי ועדת המומחים 640306 - עיקור באתילן אוקסיד
איגוד לשכות המסחר בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
מעוניינים

הנדון: ביקורת ציבורית להצעת התקן ת"י 15883 חלק 6: מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיטוי המשמשות לחיטוי בחום של ציוד רפואי וציוד לטיפול בריאותי שאינם פולשניים ואינם קריטיים

הצעה לת"י 15883 חלק 6.0 : מכשירי שטיפה וחיטוי-חיטוי בחום לציוד

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 30 יום.
לתשומת לבכם: ניתן יהיה לעיין בהצעת התקן גם באתר מכון התקנים, החל מיום שלישי, ה- 30/07/2019.
ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 28/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת hadar_ke@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי הדר קיסר, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה הדר קיסר: טל' 03-7454055 דוא"ל: hadar_ke@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter107003.docx
15883-06-public review PDF.pdf
15883 part 6 form for stage 20.doc

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 6403 - עיקור של ציוד רפואי