נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 5435 מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע: דרישות בטיחות אש

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 8300 - תחבורה
חברי הוועדה הטכנית 8301 - תחבורה מסילתית
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 5435 מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע: דרישות בטיחות אש

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 27/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת lena_la@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ילנה לנדאו, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט ילנה לנדאו: טל' 03-7454060 דוא"ל: lena_la@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter105405_1.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 830101 - בטיחות אש ברכבות