נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור של ת"י 562 חלק 1 - בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5400 - מכונות
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
יצרני תו תקן
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 562 חלק 1.0: בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 05/11/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת belobokov_t@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי טלי בלובוקוב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט טלי בלובוקוב: טל' 03-6465183 דוא"ל: belobokov_t@sii.org.il
ניתן לעיין בהצעת הרוויזיה החל ממחר, ה- 7/10/2019 באתר המכון, לפי הקישור המצורף לעיל.

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter104244.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5422 - ריהוט ומוצרי תינוקות וילדים