מערכות אנרגיה


הענף מטפל בבדיקות התאמה של מערכות אנרגטיות שונות לדרישות התקנים והתקנות.

הענף כולל שלושה מדורים כמפורט:

מדור מזגנים
מדור אנרגיות מתחדשות
מדור  גז

 

 

הערות-

1.    בדיקת מערכת הגז לפי תקן 158 לצורך טופס 4 מבוצעת ע"י אגף הבניין - בטיחות מבנים.
       ניתן ליצור קשר עם דניאל ויינברג 052-4704141, 03-6465203, דוא"ל daniw@sii.org.il מרכז שירות – 0732417600.

2.    בדיקת מערכת המיזוג לפי תקן 1001 לצורך טופס 4 לפי דרישות רשות הכיבוי צרו קשר עם ענף אש, טל. 03-6465190 .

3.    טופס ייפוי כוח : 32.7.558 טופס ייפוי כוח.pdf

 

לפרטים:

יהודה שמש, ראש מדור מזגנים
טל. 03-6465044, פקס. 03-6461027
דוא"ל. shemesh_y@sii.org.il

סמי אהרון, ראש מדור מערכות גז
טל. 03-6465332, פקס. 03-6461092
דוא"ל. mailto:sami_aharon@sii.otg.il

ראובן גודלי, ראש ענף
טל: 03-6467721 , פקס: 03-6461027
דוא"ל : godali@sii.org.il