מדי לחות, רשמי לחות

למרכז הישראלי לכיול יכולות כיול הן במעבדת המרכז לכיול במכון התקנים והן באתר הלקוח

בתחום טמפרטורה ולחות מכיילים את הפריטים הבאים:

 

  • כיול חדרי אקלום
  • כיול אחידות טמפרטורה בחדרי קירור ובמחסני קירור
  • כיול בקרים לטמפרטורה ולחות
  • כיול אוגרי טמפרטורה
  • כיול אוגרי לחות
  • כיול מדי טמפרטורה
  • כיול מדי שעוני לחות
  • כיול צמדים טרמים
  • כיול מדי טמפרטורה התנגדות

 

לפרטים נוספים:
טל: 03-6465149
דואר אלקטרוני: cal_sales@sii.org.il