כיול זרם, מתח, התנגדות, מדי הספק, LCR

למרכז הישראלי לכיול יכולות כיול הן במעבדת המרכז לכיול במכון התקנים והן באתר הלקוח

בתחום טמפרטורה ולחות מכיילים את הפריטים הבאים:

 

  • כיול דקדות סלילים
  • כיול דקדות קבלים
  • כיול דקדות נגדים
  • כיול נגדים סלילים וקבלים מדוייקים
  • כיול מדי LCR
  • כיול מדי הספק תדר נמוך

 

לפרטים נוספים:
טל: 03-6465149
דואר אלקטרוני: cal_sales@sii.org.il