קליבר, מד גובה, פלטת גרנית

למרכז הישראלי לכיול יכולות כיול הן במעבדת המרכז לכיול במכון התקנים והן באתר הלקוח

בתחום גדלים מכניים, אורך וזווית מכיילים את הפריטים הבאים:

 

 • מדי זחיח (קליבר)
 • כיול חוגנים
 • כיול מדי עובי
 • כיול מיקרומטרים
 • כיול פינים
 • כיול מד טיב שטח + מסטרים
 • כיול סרגלים
 • כיול מדידי אב
 • כיול מדי גובה
 • כיול מדידי הברגה מסוגים שונים
 • כיול נפות
 • כיול תבריגים וטבעות הברגה
 • כיול בלוקים
 • כיול זוויתנים
 • כיול סרטי מדידה
 • כיול מדי זווית
 • כיול עלי גישוש
 • כיול משטחי גרניט
 • כיול מיקרוסקופים

 

לפרטים נוספים:
טל: 03-6465149
דואר אלקטרוני: cal_sales@sii.org.il