מולטימטר, אוסצילוסקופ, מאזניים, מד/מתמר לחץ/ואקום, ספקי כוח, מדי התנגדות

המרכז הישראלי לכיול מציע מגוון שירותי כיול מתקדמים

למרכז הישראלי לכיול יכולות כיול הן במעבדת המרכז לכיול במכון התקנים והן באתר הלקוח:

 

 • כיול רבי מודדים אנלוגיים וסיפרתים ( DMM)
 • כיול ספקי כוח
 • כיול משקפי אותות ( סקופים ) ספרתיים ואנלוגיים
 • כיול צבתות זרם
 • כיול מדי השראות, קיבול והתנגדות. (LCR METER)
 • כיול מדי טמפרטורה בסימולציה
 • מדי זחיח (קליבר)
 • כיול חוגנים
 • כיול מדי עובי
 • כיול מיקרומטרים
 • כיול מדי גובה
 • כיול משטחי גרניט
 • מד/מתמר לחץ/ואקום

 

לפרטים נוספים:

טל: 03-6465149
דואר אלקטרוני: cal_sales@sii.org