כיצד מצטרפים לפעילות הבין-לאומית?

במטרה לסלול את הדרך בפני חברות ישראליות לשווקים בחו"ל ולסייע בקשירת קשרים שיהוו מנוף לסחר עולמי, מכון התקנים מאפשר השתתפות בתקינה הבין-לאומית באחד משני האופנים הבאים:

 

  • גיוס קבוצות של תעשיות ישראליות בעלות עניין להשתתף באופן פעיל בעבודת התקינה הבין-לאומית ובכך להשפיע על תוכנם של תקנים בין-לאומיים ("ועדות מראה"). 
  • צרוף נציגים יחידים לוועדות תקינה בין-לאומיות שלא במסגרת של ועדת מראה.

 

 

מי יכול להצטרף לפעילות הבין לאומית?
כל גורם ישראלי בעל עניין, ארגון, חברה פרטית, חברה ציבורית, מפעל או מוסד, ארגון גג או אדם פרטי יכול להצטרף והשתתף בפעילות התקינה הבין-לאומית.