מה נדרש מפעיל בוועדת התקינה הבין-לאומית?

 • לקריאת מסמכים ומתן הערות.
 • השתתפות בישיבות, לרבות נסיעות למפגשי הוועדה במקומות שונים בעולם.
 • תשלום דמי מנוי שנתיים למכון התקנים בעבור ההשתתפות בוועדות התקינה הבין-לאומיות.

 

אפשרויות שונות להשתתפות בוועדות התקינה הבין-לאומיות:

 

P - Participating member In TC or SC 

חברות ברמה P הינה חברות ברמה של מדינות בוועדות TC או SC 

 

 • קבלת כל מסמכי הוועדה השוטפים
 • חובת הצבעה על כל מסמכי הוועדה
 • השתתפות בישיבות

 

 אפשרות למנות מומחים לעבודה בוועדות המומחים (WG)

O - Observer member In TC or SC 

חברות ברמה O הינה חברות ברמה של מדינות בוועדות TC או SC

 

 • קבלת כל מסמכי הוועדה השוטפים
 •  אפשרות להשתתף במפגשי הוועדה הבין-לאומית
 • זכות להעיר הערות ולהצביע

 

אין אפשרות למנות נציג לוועדת מומחים (WG)  

E - Expert In working group 

מינוי ל- Working group של מומחים – מינוי אישי

 

 • חברות זו מותנית בחובת השתתפות ישראל ברמה P ב- TC או ב- SC (שמעל ה- WG)
 • חובת השתתפות במפגשי ועדת המומחים
 • חובת קריאה והצבעה על כל מסמכי הוועדה  

Liaison 

קשרים

 

קשרים של ארגונים וחברות בין-לאומיות ולאומיות עם הוועדה הבין-לאומית  

 

 

יוזמות לפעילות בנושאים חדשים בארגוני התקינה הבין-לאומיים לשנת 2008:
בכל שנה מוגשות ל- ISO ו- IEC יוזמות להקמת ועדות טכניות חדשות בתחומים שונים. מצ"ב היוזמות החדשות לשנת 2008. לפרטים על הצטרפות לפעילות הוועדה נא לפנות לרויטל מאור, הממונה על התקינה הבין-לאומית tkina@sii.org.il או בטלפון 03-6467675