כיצד מתבצעת הפעילות בוועדות התקינה הבין-לאומית?

פיתוח תקנים נעשה על ידי ועדות טכניות TC-Technical Committee העוסקות בנושאים ספציפיים או בנושאים גנריים במטרה להוציא לאור תקנים בין-לאומיים או מסמכים אחרים המתאימים לצורכי המגזר המסוים.
יש ועדות טכניות TC, שפועלות תחת ועדות משנה SC-Sub Committees, אחת או יותר, המתמקדות בהיבטים מסוימים של דרישה כוללת הנידונה בתקן שבפיתוחו עוסקת הוועדה.
תחת הוועדה הטכנית TC או ועדת המשנה SC פועלת קבוצת עבודה WG-Working group שהיא ועדת מומחים ושתפקידה להתמקד בפרוייקטים במסגרת תוכנית העבודה הכוללת. מומחים Experts ממונים על ידי מכון התקנים על פי התמחותם. המומחים מצורפים לקבוצת עבודה הקשורה לפרוייקט (והכפופה לוועדה טכנית או לוועדת משנה שלה).

 

סוגי מעורבות שונים בתקינה הבין-לאומית

  • מעורבות לצורך השפעה - השתתפות בפעילות התקינה הבין-לאומית במטרה להשפיע כחברים פעילים בוועדות, בתת-וועדות או בקבוצות עבודה ואף להוביל את הוועדה. השתתפות זו הינה השתתפות ברמת Participant – “P”.
  • מעורבות ידיעה - השתתפות בתקינה הבין-לאומית לצורך קבלת מידע וחשיפה למסמכים המתהווים בוועדת התקינה הבין-לאומית, ללא רצון להשפיע ולהשתתף באופן פעיל. השתתפות זו הינה השתתפות ברמת Observer – “O”.