חברי הוועד הפועל (דירקטוריון)

ראש המכון

אורי דורי

ממלא מקום מנכ"ל

אילן כרמית

הממונה על התקינה

יעקב וכטל

הממונה על חוקיות היבוא

אנואר חילף

נציג הממשלה

רון אייפר

אגף התקציבים משרד האוצר

עדי חכמון/עידו סופר (מ"מ)

התאחדות התעשיינים

יהודה היימן/נאוה סלע (מ"מ) , שמואל שטרנשוס

לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים

ישראל דוד, אינה ניסנבאום

התאחדות הקבלנים

שלמה חייט

רשות ההסתדרות לצרכנות

ירון לוינסון

המועצה הישראלית לצרכנות

זאב – שמואל פרידמן

איגוד לשכת המסחר בישראל

אמיר שני, גל סידס

התאחדות בעלי המלאכה (משקיף)

זאב שנער

מבקר המכון

מוטי בר אלי

יועץ משפטי של המכון

מוטי שיף

הסתדרות מועצת עובדי המכון

דני זקס