חברי הוועד הפועל (דירקטוריון)

סגן ראש המכון

 רובי גינל

הממונה על התקינה

יעקב וכטל

הממונה על חוקיות היבוא

אנואר חילף

נציג הממשלה

רון אייפר

אגף התקציבים משרד האוצר

עדי חכמון/עידו סופר (מ"מ)

התאחדות התעשיינים

רובי גינל/נאוה סלע (מ"מ) , שמואל שטרנשוס

לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים

ישראל דוד, אינה ניסנבאום

התאחדות הקבלנים

שלמה חייט

רשות ההסתדרות לצרכנות

ירון לוינסון

המועצה הישראלית לצרכנות

עופר מרום/מיטל בשרי (מ"מ)

איגוד לשכת המסחר בישראל

אמיר שני, גל סידס

התאחדות בעלי המלאכה (משקיף)

זאב שנער

מבקר המכון

מוטי בר אלי

יועץ משפטי של המכון

מוטי שיף

הסתדרות מועצת עובדי המכון

ארז לניאדו