בעלי תפקידים

   

 

אילן כרמיתאילן כרמית - ממלא מקום מנכ"ל

 

ורד אורןורד אורן - מנהלת היחידה לתקשורת וקשרי חוץ

 

 

גילה לוקרגילה לוקר -  מנהלת אגף כספים ורכש

 

אביטל ווינברגאביטל ווינברג -  מנהל אגף איכות והסמכה

 

מוטי בראלימוטי בראלי - מבקר הפנים של המכון ונציב תלונות הציבור

 

סיגל ראובן בלוךסיגל ראובן בלוך - מנהלת אגף משאבי אנוש

 

דליה ירוםדליה ירום - מנהלת אגף תקינה

 

רונן קנובליךרונן קנובליך - מנהל יחידת מחשוב

 

מוטי שיףמוטי שיף - יועץ משפטי

 

 

 

 

 

 

 


יואל בר גיל - מ"מ מנהל אגף תעשייה

איציק כהן - מ"מ מנהל אגף בנין