הנהלה בכירה

 

 

 

 

 

 

אילן כרמיתאילן כרמית - ממלא מקום מנכ"ל ומנהל אגף תעשייה
ורד אורןורד אורן - מנהלת היחידה לתקשורת ויחסי ציבור
צביקה גרינוולדצביקה גרינוולד – ראש מטה

אלי כהן-קגןאלי כהן-קגן - מנהל אגף איכות והסמכה

גילי לוקרגילה לוקר, מנהלת אגף כספים ורכש
userמוטי בראלי - מבקר הפנים של המכון ונציב תלונות הציבור
יואל מליסיגל ראובן בלוך- מנהלת אגף משאבי אנוש
הלן עטרותהלן עטרות - מנהלת אגף תקינה

דני עציונידני עציוני - מנהל איכות

רונן קנובליךרונן קנובליך - מנהל יחידת מחשוב

 

 

מוטי שיףמוטי שיף - יועץ משפטי