הנהלה בכירה

אלי שטייןמנכ"ל - אלי שטיין
ורד אורןורד אורן - מנהלת היחידה לתקשורת ויחסי ציבור
צביקה גרינוולדצביקה גרינוולד – מ"מ מנהל אגף בניין

אלי כהן-קגןאלי כהן-קגן - מנהל אגף איכות והסמכה

אילן כרמיתאילן כרמית - מנהל אגף תעשייה
גילי לוקרגילה לוקר, מנהלת אגף כספים ורכש
מוטי מזרחימוטי מזרחי - מבקר הפנים של המכון ונציב תלונות הציבור
יואל מלייואל מלי - מנהל אגף משאבי אנוש ומינהל
הלן עטרותהלן עטרות - מנהלת אגף תקינה

דני עציונידני עציוני - מנהל איכות

רונן קנובליךרונן קנובליך - מנהל יחידת מחשוב

 

 

מוטי שיףמוטי שיף - יועץ משפטי