הנהלה בכירה

   

 

אילן כרמיתאילן כרמית - ממלא מקום מנכ"ל

 

ורד אורןורד אורן - מנהלת היחידה לתקשורת וקשרי חוץ

 

userאלי כהן-קגן - מנהל אגף איכות והסמכה

 

גילי לוקרגילה לוקר, מנהלת אגף כספים ורכש

 

userמוטי בראלי - מבקר הפנים של המכון ונציב תלונות הציבור

 

יואל מליסיגל ראובן בלוך- מנהלת אגף משאבי אנוש

 

userדליה ירום - מנהלת אגף תקינה

 

רונן קנובליךרונן קנובליך - מנהל יחידת מחשוב

 

userמוטי שיף - יועץ משפטי

 

 

 

 

 

 

 

יואל בר גיל - מ"מ מנהל אגף תעשייה

רועי שטרייכר - מ"מ מנהל אגף בנין