הנהלה בכירה

 

 

 

 

 

 

פנחס שחרפנחס שחר - מנכ"ל

ורד אורןורד אורן - מנהלת היחידה לתקשורת ויחסי ציבור
צביקה גרינוולדצביקה גרינוולד – ראש מטה

אלי כהן-קגןאלי כהן-קגן - מנהל אגף איכות והסמכה

אילן כרמיתאילן כרמית - מנהל אגף תעשייה
גילי לוקרגילה לוקר, מנהלת אגף כספים ורכש
userמוטי בראלי - מבקר הפנים של המכון ונציב תלונות הציבור
יואל מליסיגל ראובן בלוך- מנהלת משאבי אנוש
הלן עטרותהלן עטרות - מנהלת אגף תקינה

דני עציונידני עציוני - מנהל איכות

רונן קנובליךרונן קנובליך - מנהל יחידת מחשוב

 

 

מוטי שיףמוטי שיף - יועץ משפטי