ישיבות ועדות תקינה

במסך זה ניתן לקבל מידע מדויק על ועדות התקינה, כולל:

  • סוג הועדה
  • הנושאים בהן היא מטפלת
  • הרכב אנושי
  • לו"ז ישיבות

הערה: כל הועדות מתקיימות בחדרי הישיבות של אגף התקינה, במכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, רמת אביב, ת"א.

למידע נוסף על הוועדה יש לפנות לרכז הוועדה

לא נמצאו תוצאות