בקשות להכנת תקנים

כל אדם רשאי להציע למכון התקנים נושא לתקינה. המציע יכול להיות גורם חיצוני, גורם בתוך המכון או ועדת תקינה. על המעוניין להגיש את ההצעה על גבי הטופס הרלוונטי מבין השלושה המופיעים בדף זה. ההצעה תועבר לאגף התקינה לבדיקה, ותשובה תישלח לפונה בהקדם. אם יימצא לנכון, הנושא יוכנס לטיפול באגף התקינה של מכון התקנים הישראלי.
יש באפשרותכם למלא טופס אלקטרוני או להוריד קובץ WORD , למלאו ולשלוח אלינו לפקס 03-6412762 או לדואר אלקטרוני management@sii.org.il

 

סוג היוזמה

טופס הבקשה

 

יוזמה לתקן ישראלי חדש

לחץ כאן

 
יוזמה להכנת רוויזיה לתקן ישראלי קיים לחץ כאן
יוזמה להכנת גיליון תיקון לתקן ישראלי קיים לחץ כאן