גלריית וידאו

 • כיצד נבדקות תחפושות במכון התקנים הישראלי
 • כיצד נבדקים צעצועים במכון התקנים הישראלי
 • כיצד נבדקים רהיטים במכון התקנים הישראלי
 • כיצד נבדקים בקבוקי יין במכון התקנים הישראלי
 • כיצד נבדקת איכות הכביסה במכון התקנים הישראלי
 • כיצד נבדקים בקבוקים ומוצצים במכון התקנים הישראלי
 • כיצד נבדקים קונדומים במכון התקנים הישראלי
 • כיצד נבדקים מוצרי חשמל במכון התקנים הישראלי
 • כיצד נבדקים חיתולים במכון התקנים הישראלי
 • כיצד נבדקות עגלות תינוק במכון התקנים הישראלי
 • כיצד נבדקים אריחי קרמיקה במכון התקנים הישראלי
 • סיכום כנס IEC
 • סיכום פורום לקוחות, 2009
 • תערוכת "פנים רבות לאיכות" של אלכס ליבק