תהליך הכנת תקנים ישראליים

יוזמת תקינה ואישורה
הכנת טיוטת התקן לביקורת הציבור
ביקורת הציבור ודיון בהערות הציבור
אישור התקן
הוצאה לאור
שלבים ראשיים שלבי משנה
שם השלב הראשי טווח שלבי משנה
1. יוזמת תקינה ואישורה בוועדה המרכזית A עד 01 A
פנייה ליוזמת תקינה
D
גיבוש פנייה לוועדה המרכזית
01
אישור הנושא בועדה המרכזית
       
2. הכנת טיוטת התקן לביקורת הציבור 02 עד 15 02
התחלת העבודה ע"י מנהל הפרויקט , יו"ר הוועדה , וחברי הוועדה
10
דיונים בוועדת המומחים
15
החלטת הוועדה לפרסם לביקורת הציבור
       
3. ביקורת הציבור ודיון בהערות הציבור 18 עד 35 18
עריכת נוסח טיוטת התקן לביקורת הציבור
18A
בדיקת עריכה ע"י מנהל הפרויקט
20
הפצה לביקורת הציבור
25
סיום תקופת ביקורת הציבור
30
דיונים בוועדה בהערות הציבור
35
דיון מסכם בועדה
 
4. אישור התקן 37 עד 40 37
עריכת טיוטת התקן לקראת אישורה בוועדה טכנית
38
בדיקת עריכה ע"י מנהל הפרויקט
39A
אישור טיוטת התקן בוועדה טכנית - מותנה בבירורים
40
אישור טיוטת התקן בוועדה טכנית
     
5. עריכה והוצאה לאור 44N עד 95N 44N
44עריכת הנוסח הסופי של טיוטת התקן
63N
הגהה סופית של יחידת העריכה
85N
בדיקה סופית של מנהל הפרויקט
87N
עדכונים אחרונים של יחידת העריכה
88N אישור יו"ר הוועדה 89A
תקן רשמי - ממתין לאישור שר התמ"ת במקרים של רוויזיות וגליונות תיקון לתקנים רשמיים שחייבים לעבור אישר שר התמ"ת טרם פרסומם
95N
פרסום התקן

 

לכללי התקנים לחץ כאן