הורדת גיליונות תיקון

להורדת גיליונות תיקון:

 

  • להקיש את מספר התקן וללחוץ חפש
  • עם קבלת תוצאה יש להקיש על מספר התקן
  • יש לגלול את דף התקן עד לכותרת "גיליונות תיקון" ולבחור את גיליון התיקון הרצוי. 
  • להורדת גיליון התיקון יש להקיש על קובץ ה- PDF