נספחים לת"י 413

נתונים סייסמיים לת"י 413

1. Z – מקדם תאוצת קרקע אופקית חזויה לתקופות חזרה של 475 שנה (סעיף 202.1.1)

 

2. מקדמי תאוצת קרקע אופקית חזויה לתקופות חזרה של 125, 475, 975, 2475 שנה (מתייחס להערה שבסעיף 202.1.1). 

הערה: מקדמי התאוצה הוכנו ע"י המכון הגיאופיסי לישראל, והם מובאים כאן במפות ובטבלות, הן ביישובים והן בנקודות רשת.בשלב זה לא ניתן להקליד כאן קואורדינטות ב"הפעלת תכנת חיפוש" ולקבל מקדמי תאוצה. הנושא נמצא בטיפול. עד שיסתיים הטיפול ניתן, במקרה הצורך, לעשות זאת בתקליטור שנמצא בספריית מכון התקנים.

 

3. מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים (יש להמתין מספר שניות עד שיעלה הקובץ)

 

4. מפת אזורים חשודים בהגברות שתית חריגות (יש להמתין מספר שניות עד שיעלה הקובץ)