חדש במכון התקנים הישראלי !

התקן הישראלי ת"י 10000:2013 - מערכות ניהול אחריות חברתית

התקן הישראלי החדש למערכות ניהול אחריות חברתית מציג גישה מערכתית לניהול אחריות חברתית ומאפשר התעדה לארגון המיישם אותו.
התקן במהדורת 2013 מהווה רוויזיה לת"י 10000:2007. זהו תקן ישראלי מקורי המתבסס על עקרונות התקן הבין-לאומי ISO 26000:2010 - Guidance on social responsibility ועל המודל החדש לתקני ניהול של ISO.

אחריות חברתית (Social Responsibility, SR) היא גישה המביאה בחשבון שיקולים חברתיים, אתיים, סביבתיים וכלכליים בניהול ובקבלת החלטות בארגון. ארגונים ברחבי העולם, וכן מחזיקי העניין שלהם, מגלים מודעות הולכת וגוברת לצורך בניהול אחריות חברתית וליתרונות שניהול כזה יכול להביא עמו. ארגונים וחברות במדינות המפותחות, וגם במדינות המתפתחות, כבר מבינים שבעידן המודרני אי אפשר להבטיח הצלחה ארגונית ועסקית ללא הבטחה דומה של הצלחה חברתית וסביבתית. כתוצאה מכך, גישת האחריות החברתית הולכת ותופסת מקום מרכזי בתרבות הארגונית של גופים ממגזרים שונים ובגדלים שונים.
התקן זה נועד לסייע לארגונים לנהל אחריות חברתית דרך הגדרת הסוגיות המרכזיות של התחום, בניית אסטרטגיה ניהולית מתאימה שתספק מסגרת ביצועית לניהול האחריות החברתית, ויצירת שיטות לניטור ולשיפור של ניהול האחריות החברתית לאורך זמן.
עיקרי הרוויזיה:
1. הוספת האפשרות לקבלת התעדה למערכת ניהול אחריות חברתית.
2. הוספת טבלת מדדים לבדיקת רמת הבשלוּת של ארגון בניהול אחריות חברתית - זהו כלי לבחינת רמת הבשלות של מאפייני מפתח במערכת ניהול האחריות החברתית, שמטרתו לסייע להיערכות ליישום מערכת ניהול האחריות החברתית בארגון.
התקן ישים לארגונים מכל גודל או תחום, והוא יכול להכיל או להשתלב עם מערכות ניהוליות אחרות, כגון: מערכת ניהול איכות, מערכת ניהול סביבתית, מערכת ניהול פיננסית, מערכת ניהול בריאות ובטיחות בתעסוקתה ומערכת ניהול יחסי עבודה.

 

 

 

לפרטים בנוגע להתעדה:

ד"ר ניצן איל, 03-6465269

דוא"ל: nitzan@sii.org.il