תו תקן

מהו תו תקן?

 • תו המציין כי המוצרים הנושאים אותו, מתאימים לדרישות התקנים החלים על המוצר.
 • במוצר הנושא את סימן תו התקן מובטחים האיכות והבטיחות כמוגדר בתקנים הישימים.

 

למה תו תקן?

 • איכות ובטיחות המקבילים למוצרים דומים בעולם.
 • כלי- עזר קל ונוח המצטרף למכלול שיקוליו של הצרכן, בבואו לרכוש מוצר.
 • הבטחת היצרן כי המוצר מתאים לדרישות התקן.
 • אישור תו- תקן ניתן על ידי גורם ממלכתי, בלתי תלוי ובעל מוניטין.

 

תו תקן – מסייע גם ליצרנים:

 • שיפור המוניטין.
 • יתרון יחסי כלפי יצרנים שמוצריהם אינם מסומנים בתו- תקן.
 • שיפור באיכות המוצר על ידי התאמתו לתקנים בין-לאומיים.
 • אפשרות להשתתפות במכרזים של גופים ומוסדות, המתנים השתתפות זו בסימון המוצרים בתו- תקן.
 • חסכון בעלויות הייצור כתוצאה מהקטנת עלויות אי- איכות.

 

 לטופס בקשה לסימון מוצר בתו תקן

את הטופס יש לשלוח לכתובת sara_z@sii.org.il  

 

לפרטים נוספים:
יהושע מילר- ראש מנהלת תפעול תו תקן
טל': 03-6465316
נייד: 052-2775074
דוא"ל: miller@sii.org.il

 

אינה קאופמן – מנהלת קשרי לקוחות תו תקן
טל': 03-6465305

פקס': 03-6461011
דוא"ל: inna_k@sii.org.il