בדיקות קרינה אלקטרומגנטית

המעבדה לתקשוב מספקת שירותי בדיקה לקרינה אלקטרומגנטית ממקורות שונים כולל ממקורות של תקשורת סלולארית, ממוצרים ביתיים או ממוצרים תעשייתיים בהתאם לתקני הבטיחות התקפים.

מכון התקנים הישראלי מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה לבצע בדיקות קרינה אלקטרומגנטית ותוצאות בדיקותיו מוכרות ע"י מדינות שונות כחלק מהסכמים בין-לאומיים.

 

לפרטים נוספים:
יורי רוזנברג -  ראש ענף
טל':03-6467800 ,03-6467630
דואר אלקטרוני: fridael@sii.org.il

המעבדה לאלקטרוניקה ותקשוב | בדיקות קרינה אלקטרומגנטית