פירוט שירותי המעבדות

 

המעבדה לכימיה וטקסטיל

כימיה וטקסטיל

המעבדה לחשמל אלקטרוניקה ותקשוב

המעבדה לחשמל אלקטרוניקה ותקשוב

המעבדה למכניקה והידרוליקה

מכניקה והידרוליקה

בדיקות חשמל

בדיקות חשמל

מעבדות בניין

מעבדות בניין

המעבדה לבדיקות תשתית

בדיקות תשתית

היחידה לבדיקת גז טבעי

היחידה לבדיקת גז טבעי