פירוט שירותי המעבדות

 

המעבדה לכימיה וטקסטיל

כימיה וטקסטיל

המעבדה לחשמל ואלקטרוניקה

המעבדה לחשמל ואלקטרוניקה

המעבדה למכניקה והידרוליקה

מכניקה והידרוליקה

בדיקות חשמל

בדיקות חשמל

מעבדות בניין

מעבדות בניין

המעבדה לבדיקות תשתית

בדיקות תשתית

היחידה לבדיקת גז טבעי

היחידה לבדיקת גז טבעי