חברים בוועדות תקינה מתקנים מיוחדים 260

שם רכז: יניב גיאת
דואר אלקטרוני: yaniv_gi@sii.org.il
טלפון: 7454060
שם פרטי ומשפחה מוסד סוג מינוי
אלכס טורצקי המוסד לבטיחות ולגיהות יושב ראש
אדוארד טומשפולסקי התעשיה הצבאית סגן יושב ראש
גילי ויונטה איגוד לשכות המסחר בישראל קבוע
בוריס ופריק התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק קבוע
סרג'יו הולינגר התאחדות התעשיינים בישראל קבוע
משה זיידמן חברת החשמל לישראל קבוע
גבי כהן מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקת קבוע
מרק גרינברג מכון התקנים - אגף התעשייה קבוע
אלברטו ברנשטיין משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה קבוע
סרגיי יוסופוב רשות ההסתדרות לצרכנות קבוע