חברים בוועדות תקינה אבטחת מידע\ 2114

שם רכז: יניב גיאת
דואר אלקטרוני: yaniv_gi@sii.org.il
טלפון: 7454060
שם פרטי ומשפחה מוסד סוג מינוי
בועז דולב לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל יושב ראש
איציק קוטלר איגוד האינטרנט הישראלי קבוע
משה שפר האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת קבוע
ארי שסקין המועצה הישראלית לצרכנות קבוע
רחל יעקבי הפיקוח על הבנקים/בנק ישראל קבוע
עומר פרידמן הרשות למשפט טכנולוגייה ומידע קבוע
אבנר בן אפרים לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל קבוע
נעמי אברמסון לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל קבוע
חיים רחמיאל מכון התקנים - אגף התעשייה קבוע
גדעון קונפינו משרד האוצר קבוע
ניר סלינס משרד הבטחון קבוע
מיכאל לנגר צה"ל-אגף התיקשוב קבוע
עודד סלע רשות ההסתדרות לצרכנות קבוע