תוכנית עבודה לוועדת תקינה ה' לתקני מזון 500

שם רכז: אתי גולן
דואר אלקטרוני: etig@sii.org.il
טלפון: 03-6465187
וועדה מספר תקן שם תקן מעמד חוקי איפיון הפעילות שלב נוכחי מועד תחילת שלב נוכחי מועדים צפויים
לביקורת ציבורית לפרסום