דגמים בתו תקן

 
שם דגם יצרן מס' היתר מספר תקן
שם עמדה: כביש 65 ק"מ 22.1 מיקום N32.30.380 / E35.05.895 :GPS מיקום 712512 209543 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: כביש 4 ק"מ 157.7 מיקום N32.25.346 / E34.54.407 :GPS מיקום 703242 191525 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת גבעתי מיקום N31.39.190 / E34.39.847 :GPS מיקום 168027 68273 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת אבליים מיקום N32.49.451 / E35.09.054 :GPS מיקום 747759 214510 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: כביש 4 ק"מ 168 מיקום N32.30.551 / E34.55.826 :GPS מיקום 712856 193774 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: כביש 65 ק"מ 20 מיקום N32.30.099 / E35.04.449 :GPS מיקום 711995 207278 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת בית קמה מיקום N31.26.490 / E34.45.930 :GPS מיקום 594514 177795 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: כביש 4 ק"מ 166.2 מיקום N32.29.652 / E34.55.522 :GPS מיקום 711196 193294 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת הוד השרון מיקום N32.9.879 / E34.55.558 :GPS מיקום 674652 193256 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: כביש 4 ק"מ 158.4 מיקום N32.25.600 / E34.54.493 :GPS מיקום 703711 191661 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: כביש 65 ק"מ 33 מיקום N32.34.102 / E35.10.818 :GPS מיקום 719388 217256 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת גינתון מיקום N31.57.375 / E34.54.367 :GPS מיקום 651548 191320 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת יבור מיקום N32.53.612 / E35.10.822 :GPS מיקום 755450 217270 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת נחל חדרה מיקום N32.27.842 / E34.54.844 :GPS מיקום 707854 192224 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת פלוגות מיקום N31.37.527 / E34.45.415 :GPS מיקום 614916 17706 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת בית דגן מיקום N32.00.071 / E34.49.238 :GPS מיקום 656556 183256 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת חנה מיקום N32.27.527 / E34.59.221 :GPS מיקום 707273 199066 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת השבעה מיקום N32.00.525 / E34.48.896 :GPS מיקום 657396 182720 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת מורשה מיקום N32.07.410 / E34.51.252 :GPS מיקום 670108 186472 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1
שם עמדה: צומת חטיבת הנגב מיקום N31.15.419 / E34.49.546 :GPS מיקום 574034 183454 :UTM מלם-תים בע"מ-א3 50770 ת"י 5140 חלק 1