הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ ר/ 24/12

הינך מוזמן בזה להציע הצעות להשתתפות בהליך של קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ להכנת תקן ישראלי 5003 - אגרגאטים מחומר ממוחזר מחומרי בנייה, הדן באגרגאטים ממוחזרים ותכונותיהם לאלמנטי בנייה.

 

מכון התקנים מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת השירות המצ"ב. לפרטים מלאים ניתן לעיין בהזמנה להציע הצעות בצד שמאל.

 

תאריך פרסום ההצעה: 27.09.2012


תאריך נעילת ההצעה: 25.10.2012