פעילויות מרכז ההדרכה במכון התקנים

להלן רשימת הכנסים והאירועים שעורך מכון התקנים הישראלי בחודשים הקרובים

פעילות

תאריך

מספר מפגשים

ימי כשירות

קורס התייעלות אנרגטית

14.10.12

9

 

מניעת כשלים בבנייה

15.10.12

12

6

בקרת איכות

17.10.12

10

12

קורס עורכי מבדקים פנימיים 14001+18001

17.10.12

3

1

קורס עורכי מבדקים פנימיים בחיפה

21.10.12

3

3

קורס ניהול ידע

21.10.12

5

 

קורס מלווה בנייה ירוקה משולב

23.10.12

8

 

יום עיון ניהול תחקירים של כשל והצלחה בארגונים

29.10.12

1

1

קורס בדיקות חודשיות למתקני משחקים

4.11.12

5

5

קורס הבטחת איכות

5.11.12

16

12

קורס שרות לקוחות הכשרה לניהול חווית לקוח

5.11.12

3

 

קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

7.11.12

40

16

קורס עורכי מבדקים פנימיים לציוד רפואי

12.11.12

3

3

סדנה לכתיבת נהלים והוראות עבודה

21.11.12

2

2

קורס עורכי מבדקים בכירים בחיפה

27.11.12

5

2

קורס הכשרת ראשי צוות הסאפ

2.12.12

2

2

קורס עורכי מבדקים פנימיים

4.12.12

3

3

קורס עורכי  מבדקים פנימיים לאבטחת מידע

4.12.12

3

1

קורס ניהול מערכת איכות

17.12.12

10

10

יום עיון מערכת ניטור ניהולית למדידה ולשיפור ביצועי הארגון

18.12.12

1

 

קורס הסמכה לממונה אנרגיה משרד האנרגיה והמים

19.12.12

22

16

קורס עורכי מבדקים פנימיים לתוכנה

24.12.13

3