כיצד ניתן להתייעל אנרגטית? קורס של מכון התקנים הישראלי "התייעלות אנרגטית- להלכה ולמעשה" יוכל לסייע

תאריך: 29/08/2012
מכון התקנים הישראלי יקיים קורס "התייעלות אנרגטית- להלכה ולמעשה", שיחל ב- 14.10.12, במרכז ההדרכה של מכון התקנים, ברמת אביב, תל- אביב.

מטרת הקורס היא לתת מענה לארגונים המעוניינים לנתח, לבנות וליישם תוכנית להתייעלות אנרגטית. כל משתתף יסיים את הקורס כשבאמתחתו תוכנית להתייעלות אנרגטית המותאמת עבור ארגונו.

קורס זה מיועד לממוני אנרגיה, סמנכ"לי כספים, תמחירנים, מנהלי אנרגיה, אנשי הנדסה ותפעול, אחראי איכות הסביבה מנהלים כלליים ומנהלי תחזוקה.

נושאי הקורס: מהי התייעלות אנרגטית? מושגים, מגמות ונושאים משיקים, תחומי הליבה ליישום התייעלות אנרגטית (מנועים, מיזוג וקירור, תאורה, משאבות ומתקני דחיסה ומים), מדידת ההתייעלות האנרגטית וסיור בארגון שיישם תוכנית התייעלות בהצלחה.

בקורס יתקיימו תשעה מפגשים אחת לשבוע ועלותו 3400 ₪ למשתתף. למסיימים בהצלחה תוענק תעודה של מכון התקנים הישראלי.
לפרטים אודות קורס התייעלות אנרגטית ניתן לפנות למרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי בטלפון: 03-6465085 או בדוא"ל: training2@sii.org.il

רקע כללי:

ההתייעלות האנרגטית תופסת תאוצה בשנים האחרונות, וזאת בשל השילוב בין שני היבטיה המרכזיים: ההיבט הסביבתי - אפשרות ליצור סביבה ירוקה יותר וההיבט הכלכלי - חיסכון בעלויות.
הקורס יציג את יישום ההתייעלות האנרגטית כתהליך מדיד ובר-השגה, ויספק מענה בשלושה היבטים: תפיסתי, תיאורטי ויישומי.