מומחי מכון התקנים הישראלי מתדרכים כיצד להימנע משימוש במתקני כדורסל שאינם תקינים

תאריך: 08/08/2012
בעקבות האסון שארע אמש בו התמוטט עמוד כדורסל על נער בתל אביב, מומחי מכון התקנים הישראלי מבקשים לתדרך את המשתמשים כיצד להימנע משימוש במתקן כדורסל שאינו תקין:

•    יש לוודא עם הנהלת בית הספר או הרשות המקומית כי המתקן נבדק, על בסיס שנתי, בהתאמה לתקן הישראלי.

יש לציין כי קיים תקן ישראלי ת"י 5515, חלק 1 "ציוד ספורט: ציוד כדורסל- דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה". מעמד של תקן זה אינו מחייב, אולם קיים חוזר של משרד החינוך המורה לבצע בדיקות על פי תקן זה.

•    יש להסתכל על המתקן ולנסות להבחין אם הוא מתוחזק ברמה נאותה:
1.    בסיס המתקן- לבדוק אם קיימים סדקים בבטון אליו מחובר המתקן.
2.    עמוד המתקן- לבדוק אם בעמוד הברזל יש נגעי חלודה או ריקבון.
3.    לוח המתקן- לבדוק אם הוא סדוק.
4.    טבעת המתקן- לוודא שאין בה סימני חלודה, שברים, חלקים חדים או בולטים שבהם יכולות להילכד אצבעות המשחקים.

•    יש לשים לב אם מיקום מתקן הכדורסל נמצא במקום של היקוות מים כגון: קרבה לים, דשא המושקה על בסיס קבוע או לחות מוגברת. במקרה זה יש לבדוק את המתקן לעיתים תכופות יותר, בשל הבליה המואצת מהלחות.

במידה ונמצא אחד מן הליקויים יש לאסור על המשתמשים לשחק שם ולהתריע בפני הנהלת בית הספר או הרשות המקומית.