התקינה כמנוף לאיכות

תאריך: 19/04/2012
מאת: דני אילן, מנהל מרכז המידע במכון התקנים

 

לקראת שבוע האיכות הקרב מצאנו לנכון להאיר בפניכם היבט של התקינה אשר נבלע לעיתים בתמונה הכוללת, אולם חשיבותו גדולה לאין שיעור, היבט האיכות שעובר כחוט השני בכל התקנים באשר הם.

 

התקינה הישראלית עברה בשנים האחרונות, בד בבד עם התקינה הבינלאומית מהפך עם דגש חזק על תחומי האיכות, קיימות, טכנולוגיות סביבה, אנרגיה והשתלבות במגמה הירוקה העולמית.

 

בבואנו לבחון את התקינה בהיבט הרחב הכולל תקינה בכל תחומי החיים, ניתן להבחין כי ייצור ושירותים המקפידים לפעול במסגרת התקנים בונים תשתית של אחידות ואיכות, שעל גביה יכול המשק להוסיף את הייחודיות הטכנולוגית ואת התיחכום של מערכות מוכללות ושירותים שונים ולקבל תוך כך מנוף סינרגטי לייעול ואיכות.

 

מכון התקנים נכנס לתחומי עשייה חדשניים בחזית פעילות התקינה העולמית. מקוצר היריעה נפרוש כאן רק מעט מהתחומים הבולטים ביותר.

 

אנרגיה, התייעלות אנרגטית וטכנולוגיות סביבה
בשנת 2011 בלבד פורסמו כ- 40 תקנים בתחום האנרגיה והתייעלות אנרגטית ועוד כ- 30 תקנים בתחום הסביבתי. בסה"כ מספר התקנים הישראליים בתחום האנרגיה עומד על 100 ובתחום הסביבה על 120. ניתן לצפות בקטלוגים המכילים מידע לגביי תקינה ישראלית קיימת בתחומי האנרגיה והסביבה באתר האינטרנט של מכון התקנים בכתובת www.sii.org.il.

בנייה ירוקה
במאמץ מרוכז נכתב בזמן שיא תקן הבנייה בת-קיימה, תקן 5281 אשר על בסיסו הוקם מערך מקיף של בדיקה והתעדה, שמטרתו לעודד בנייה איכותית ובת קיימא הלוקחת בחשבון את ההיבטים הסביבתיים הנגזרים מבניה.

 

מים
במסגרת הפעילות כחלק מפרוייקט Israel NewTech, המתבצעת בשיתוף פעולה עם כל הגופים המרכזיים במדינה האמונים על נושא המים, מתקיים תהליך שוטף של קידום תקינה בין-לאומית בתחומים רבים בהם: בטחון מים וניהול של משברי מים, השבת קולחים להשקיה, השבת מים/קולחים לתעשייה, שימושים עירוניים במים מושבים, התאמת ציוד השקיה למים מושבים, התפלה ופחת מים.

 

תחומי טכנולוגיות מים מטפלים במגזרים שונים של התעשייה הישראלית כהשבת קולחים לחקלאות, פארקים ומגרשי גולף, השבת מים לשימושים עירוניים כגון גינון, כיבוי אש, קיט ושיט, טיפול במגופים חכמים, מכשור ותוכנות לאיתור דלף צנרת ונזילות, תעשיית מיכלי לחץ לממבראנות לתהליך התפלת מים וכן שילוב מתקני התפלה עם מערכות אנרגיה מתחדשת.וטיפול במשברי מים החל: מניהול נכון של משבר ובהמשך מכשיר תומך החלטה לחברות המים ,מכשיר להתרעה מוקדמת, דרישות ממכשירים ואמצעים למצב של ביטחון מים ומכלים ותהליך לאספקת מים בשעת משבר מים.

 

נגישות לבעלי מוגבלויות.
אחד התחומים בו מתקיימת פעילות מקיפה החל מהכנת תקנים, כנסים וימי עיון והטמעה של הנ"ל, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים האמונים על הסיוע לאנשים בעלי מוגבלויות.
התקנים כוללים נגישות הסביבה הבנוייה, מעליות, רמזורים, אתרי אינטרנט ותקנים נוספים בתכנון.

 

רכב חשמלי
בתקופה האחרונה, רכב חשמלי הופך למציאות בישראל. על מנת לאפשר זאת, נדרשות תקנות בתחום החשמל המתייחסות לתשתית הטעינה ובתחום הרכב. מכון התקנים פרסם 2 תקנים ישראליים לעמדות הטעינה לרכב חשמלי המגדירים דרישות לבטיחות ובתוכנית העבודה, בחינת רוויזיות בהתאם לבקשות שהוגשו ע"י המחוקק ובהתאם להתפתחויות של התקנים הבין-לאומיים. נושאי הבטיחות במוסכים ואוטובוסים חשמליים נמצאים כרגע בבחינה של וועדת התקינה.

 

בטחון האומה (הערכות ארגונים להגברת עמידותם בסיכונים)
בעקבות אסון מגדל התאומים, השתלב מכון התקנים בשיתוף עם ארגוני תקינה אמריקאיים, להכנת טיוטה ויישום מבוקר של התקן במספר ארגונים. בסיומם פרסם מכון התקנים תקן ישראלי מקורי 24001 – מערכות ניהול ביטחון והמשכיות – דרישות והנחיות לשימוש. עיקרו של התקן הוא הדרישות ממערכת ניהול המתמקדת בזיהוי סיכונים לארגון, ומזעור ההסתברות להתרחשותם וכן הערכות לתגובה ולהמשכיות עסקית.
הנושא זוכה להתעניינות בעולם ומתנהל פרויקט להכנת תקן בין-לאומי ISO 22323- Societal Security – Organizational Resilience Management System – Requirements and guidance for use שבראשו עומד נציג מכון התקנים הישראלי.

 

ניהול ידע וניהול סיכונים
גם כאן מתנהלת פעילות ענפה הכוללת את התקינה כבסיס ואת הטמעתה והקמת מוקד ידע לאומי בנושא זה.

 

מערכות תחבורה תבונתיות
מערכת התחבורה הישראלית עוברת מתיחת פנים ושדרוג. היום, כביש איננו רק אספלט ואמצעים מכאניים, אלא הולכים ומשולבים בו אמצעים מתוחכמים בהם מערכות בקרה, חיישנים ,אמצעי תקשורת משוכללים, שילוט, מידע לנוסע ואמצעי גביה. בשנה האחרונה, מכון התקנים פרסם תקן לתקשורת בין מרכזי בקרה וועדת התקינה למערכות תחבורה תבונתיות נערכת לתקינה בתחום השילוט, תקשורת בין מרכז הבקרה ליחידות קצה ועוד.


לסיכום מכון התקנים סימן כמטרה האסטרטגית לקדם ולאפשר למשק הישראלי לשדרג את האיכות בכל תחומי פעילותו. לשם כך, במהלך חודש מאי 2012 יעמיד המכון את כל מבחר התקנים שלו לרשות הציבור בהנחה של 20 אחוזים.