מכון התקנים הישראלי קבע:
המערכת החדשה לאכיפת מהירות אמינה

תאריך: 30/01/2012
מכון התקנים הישראלי הגיש את חוות דעתו למשטרת ישראל ולחברת מלם-תים בע"מ בנושא המערכת החדשה לאכיפת מהירות ואור אדום, המותקנת בימים אלו בכבישי ישראל.

חוות הדעת כללה בחינה של כל נהלי הזכיין, חברת מלם-תים, ושל משטרת ישראל וקבעה כי המערכת החדשה אמינה.

חוות הדעת נכתבה בהמשך לבדיקות שנערכו למערכת על פי התקן הישראלי ת"י 5140 חלק 1 והענקת תו התקן של מכון התקנים הישראלי, לתחזוקת המערכת, לחברת מלם-תים.

תו התקן בצירוף חוות הדעת יסייעו למשטרה בעת הצורך, בהוכחת אמינות המערכת, שתצביע בוודאות על הרכב העבריין.

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי דני גולדשטין: "חוות הדעת נותנת תוקף למהימנות המערכת כך שמשטרת ישראל תוכל להגיש דו"חות ללא חשש של דיוק. מהלך זה יסייע להעלות את רמת הבטיחות בכבישים ולמנוע תאונות דרכים מיותרות".