מכון התקנים הישראלי בפרויקט  Israel NewTech

תאריך: 15/01/2012
פעילות מכון התקנים הישראלי במסגרת תערוכת 2011 WATEC
כללי:
WATEC 2011 הינה תערוכה בינלאומית לטכנולוגיות מים, אנרגיה מתחדשת ואיכות הסביבה שנערכה ב-15 עד 17 בנובמבר 2011, במרכז הירידים בתל אביב, בהשתתפות כ- 20,000 מבקרים ולמעלה מ- 100 משלחות זרות מחו"ל. תערוכת WATEC 2011 אורגנה על ידי "כנס תערוכות" ו-"מרכז הירידים", בשיתוף משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ"ת), מכון היצוא, תכנית המים הממשלתית - Israel NewTech, מערך הנספחים המסחריים של מנהל סחר חוץ (תמ"ת), המשרד להגנת הסביבה, משרד החוץ, ומתימו"פ. לצד התערוכה התקיים כנס שעסוק בדרכים ובאתגרים שבמעבר מפיתוחים חדשניים למיזמים מצליחים בעולם הקלינטק.


סוג החברות שהציגו בתערוכת WATEC:
התערוכה מתמקדת בנושאי טכנולוגיות מים, איכות סביבה ואנרגיות מתחדשות, מדובר על תחומים בעלי רלבנטיות אדירה לכלל המדינות ולעתיד העולם כולו מבחינת התנהלות סביבתית, תעשייתית, אנרגטית, כלכלית וכן הלאה – לכן מספר החברות בעלות עניין במסגרת תערוכה כזו, הוא גדול מאוד. בתערוכת WATEC הציגו מאות חברות וארגונים שונים שבין תחומי העיסוק שלהם ניתן למנות את הבאים:
    חברות הנדסה למיניהן
    חברות תשתיות הפועלות בתחומים הרלבנטיים לתערוכה
    חברות התפלת מים, טיהור מים, השקייה, איכות מים, בטיחות ואבטחת מים.
    התייעלות אנרגטית וחיסכון במים, ניהול מערכות הולכת מים ומניעת דליפות
    יצרניות פאנלים סולאריים וחברות טכנולוגיות בתחום זה
    טכנולוגיות מיחזור, ניהול מיחזור, תשתיות איסוף מיחזור וכדומה
    טכנולוגיות מחשוב ומערכות מידע רלבנטיות לתחומי התערוכה
    בנייה ירוקה, פיתוח בר-קיימא, חקלאות אקולוגית, זיהום אוויר וכדומה
    טכנולוגיות נוספות של אנרגיות מתחדשות, שיפור ביצועים של אמצעי ייצור וכדומה.
ויש עוד גורמים רבים ומגוונים מאוד כך שכל אחד בעל נגיעה כלשהי לתחומים המרכזיים יכול היה למצוא מידע מרתק ורלבנטי.

מי הגיע לתערוכה?
המגזרים מהם מגיעים המבקרים הם: אקדמיה, מנהלים זוטרים, פיתוח עסקי, בקרה ואוטומציה, ייעוץ והנדסה, הנהלה בכירה (באחוז גבוה של מבקרים), אנשי כספים, מוסדות ממשלתיים, אנשי רכש, שיווק ומכירות, אנשי מדע, מחקר ופיתוח ועובדים מיומנים מהתעשיות השונות.

מכון התקנים ותרומתו לתערוכה
מכון התקנים שילב בתערוכה השנה מאמץ משותף של 2 מדורי תקינה: מים ואנרגיה. לצורך זה, הוכן והופץ למבקרים ברושור מקצועי שכותרתו: "פעילות תקינה בינלאומית בתחום המים והאנרגיה". בנוסף, הופץ פלייר המתמצת את פעילות המכון בשני התחומים. נציגי המכון איישו סטנד בחסות משרד התמ"ת בביתן שקיבל את השם: Innovation Pavilion תחת הכותרת: Israel NewTech, ובו השתתפו כ- 30 חברות מובילות-טכנולוגיות חדישות בתחום הנדון.

ומהם הפירות שקצרנו?
מתוך התעניינות קהל המבקרים הרב שהגיע לתערוכה למדנו ששוק המים מהווה הזדמנות גדולה, ושהנוכחות הישראלית היא מבוססת טכנולוגיה בעלת פוטנציאל יצוא גבוה. התערוכה נתנה לפרוייקט Israel NewTech רוח גבית וזריקת עידוד להמשיך במרץ בתכנית הפעולה שגיבש מת"י לקידום ייצוא טכנולוגיות מים ישראליות באמצעות תקינה בינלאומית.