הצעת מחיר לביצוע סקר דרישות על פי דין

מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית לכל הפעילויות המבוצעות ביחידות מת"י. הפעילות הנדרשת לנ"ל תבוצע על ידי גורם חיצוני.

 

מכון התקנים מבקש לקבל הצעות מחיר להספקת השירות המצ"ב. לפרטים מלאים ניתן לעיין בחוברת בצד שמאל.

 

את ההצעות יש להגיש עד ליום 17 במרץ 2011 למוריס וקנין מנהל בטיחות מת"י

 

דוא"ל:  morisvaknin@sii.org.il

טל: 0522464568

פקס : 036461036