מערכת מסלול/מיטב

מזה מספר שנים המערך הממוחשב שפותח מאפשר, באמצעות טופס אינטרנטי אינטראקטיבי, לשלוח את ה"בקשה" על צרופותיה באופן מונחה בטוח ומהיר, ללא עבודת ניירת נוספת תהליך זה תומך באופן מלא בכל תהליך אישור טובין מיובאים,עפ"י צו יבוא חופשי. המערכת תעדכן את הפונים כל העת ובאופן מיידי בסטאטוס ה"בקשה" על ידי מערכת מסלול, תוך שליחת הודעות אישיות לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

 

תחילה יש לזכור כי, לקוח חדש שפרטיו אינם מופיעים במערכת המכון, צריך לפנות למרכז השירות המתאים, לקבלת טופס הוספת לקוח חדש, ולשלוח אותו חזרה מלא, בצירוף רשם חברות, במקרה של חברה בע"מ, או תעודת זהות במקרה של עוסק מורשה.

 

לאחר עדכון הפרטים במערכת, ניתן יהיה להגיש בקשה למכון התקנים בעזרת הכרטיס החכם.


 

העבודה מול המכון יכולה להתבצע במספר דרכים:


* ניתן להיעזר בשירותיהם של סוכנויות המכס / לשכת המסחר.
בכדי לאפשר לסוכני המכס / לשכת המסחר לייצג אתכם במערכת מסלול / מיטב, יש צורך לחתום על טפסי יפוי הכח מנוהל 401 כפי שמתואר בהמשך.

 

הערה: בכל מקרה, גם אם סוכן המכס / נציג לשכת המסחר מטפל בנושא הגשת הבקשות, מומלץ לרכוש כרטיס חכם, בכדי שתהיה לכם אפשרות לצפייה בזמן אמת בכל הנוגע לטיפול בבקשות שלכם.


* הגשת בקשה ע"י היבואן. לשם כך יש לפעול כדלקמן:

1. חתימה על טפסי יפוי כח מנוהל 401 על היבואן לחתום על טפסים לפי ההסבר המצ"ב במכתב מאגף כספים, לסרוק ולשלוח לאגף הגזברות במכון התקנים בכתובת מייל finance_de@sii.org.il. היבואן יקבל מייל המאשר כי טופל.

 

2. רכישת כרטיס חכם - כרטיס זה נועד לשם שמירה על חיסיון לקוח, וניתן לרכשו משתי חברות PERSONAL ID/ COMSIGN. לאחר התקנת הכרטיס החכם , יש להתקין את סרגל הכלים לאחר פתיחת מערכת מסלול לאחר מכן אפשר לפתוח את טופס הבקשה מתוך מערכת מסלול.

 

3. מומלץ לעיין בקישור דרישות סף להפעלה ומדריך למשתמש –של מת"י ומדריך משתמש של מערכת מסלול המפרטים דרישות מינימאליות לתחילת עבודה והסבר על העבודה עם "טופס הבקשה לאישור טובין מיובאים".

 

לטלפונים במכון התקנים לתמיכה להתקנה ולתפעול מערכת מסלול/מיטב

• תמיכה בממשל זמין - 1-800-200-560