מערכת מסלול/מיטב

מזה מספר שנים המערך הממוחשב שפותח מאפשר, באמצעות טופס אינטרנטי אינטראקטיבי, לשלוח את ה"בקשה" על צרופותיה באופן מונחה בטוח ומהיר, ללא עבודת ניירת נוספת תהליך זה תומך באופן מלא בכל תהליך אישור טובין מיובאים,עפ"י צו יבוא חופשי. המערכת תעדכן את הפונים כל העת ובאופן מיידי בסטאטוס ה"בקשה" על ידי מערכת מסלול, תוך שליחת הודעות אישיות לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

 

תחילה יש לזכור כי, לקוח חדש שפרטיו אינם מופיעים במערכת המכון, צריך לפנות למרכז השירות המתאים, לקבלת טופס הוספת לקוח חדש, ולשלוח אותו חזרה מלא, בצירוף רשם חברות, במקרה של חברה בע"מ, או תעודת זהות במקרה של עוסק מורשה.

 

לאחר עדכון הפרטים במערכת, ניתן יהיה להגיש בקשה למכון התקנים בעזרת הכרטיס החכם.