עושים סדר בשוק ההון: פורסם תקן ישראלי חדש לקודי ייצוג שמות של מטבעות וקרנות

תאריך: 06/10/2010
פורסם תקן ישראלי חדש ת"י 4217: קודים לייצוג שמות של מטבעות וקרנות

ת"י 4217 נכתב במטרה ליצור אחידות ברישום קודים ושמות עבריים ולועזיים של מטבעות וקרנות לאומיים ואזוריים במערכות ממשלה ובמוסדות אחרים. אחידות זו מאפשרת העברה קלה, יעילה וזולה של נתונים ממערכת אחת לאחרת.

התקן מיועד לשימוש בכל יישום של עסקים, מסחר ובנקאות שבו יש צורך לתאר מטבעות או קרנות, לפי העניין. הקוד מתוכנן באופן כזה שיתאים במידה שווה למשתמשים בו באופן ידני ולאלה המשתמשים במערכות אוטומטיות.

בתקן ת"י 4217 מובאת רשימה מפורטת של השמות העבריים והלועזיים של המטבעות והקרנות ושל הקודים הבין-לאומיים שלהם. התקן מגדיר את המבנה לקוד אלף-ביתי בן שלוש אותיות ולקוד מספרי שקול בן שלוש ספרות המיועדים לייצוג מטבעות וקרנות. כמו כן כולל התקן קווים מנחים בסיסיים ליישומו.

דני גולדשטין, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי: "עד כה כל ארגון סימן את המטבעות כראות עיניו והעברה נתונים בין ארגונים חייבה "תרגום" בין מערכות קודים שונות, מהלך זה היווה פתח לטעויות ולאי התאמה בין המידע הנשלח למידע המתקבל. האחידות שמקנה התקן לקודי ייצוג של שמות מטבעות וקרנות מאפשרת העברה יעילה וזולה של נתונים ממערכת אחת לאחרת".

תקן זה מבוסס על התקן הישראלי ת"י 3166 ועל התקן של הארגון הבין-לאומי לתקינהISO 4217

בטבלה המצורפת מובאות דוגמאות לרשימה מפורטת של השמות העבריים והלועזיים של המטבעות והקרנות ושל הקודים הבין-לאומיים שלהם (הטבלה ממוינת על פי סדר האלף-בית העברי של שמות הארצות או הישויות שבהן משמשים המטבעות והקרנות). 

שם הארץ או הישות

(עברית)

שם הארץ או הישות

(לועזית)

שם המטבע

(עברית)

שם המטבע

(לועזית)

קוד אלף-ביתי

 

קוד מספרי

 

אוגנדה

UGANDA

שילינג אוגנדי חדש

New Uganda Shilling

UGX

800

אוזבקיסטן

UZBEKISTAN

סוּם אוזבקי

Uzbekistan Sum

UZS

860

אוסטרייה

AUSTRIA

אירו

Euro

EUR

978

אוסטרליה

AUSTRALIA

דולר אוסטרלי

Australian Dollar

AUD

036

אוקראינה

UKRAINE

גריוונה אוקראינית

Hryvnia

UAH

980