בשורה לצרכנים: שר התמ"ת הכריז רשמיות לתקנים של מתקני משחקים מתנפחים ומחזיקי מוצצים

תאריך: 19/08/2010
שר התמ"ת, הכריז על רשמיות לשני תקנים שיסייעו לשמירה על בטיחות ילדנו: ת"י 5378- מתקני משחקים מתנפחים ות"י 12586-אביזרים לטיפול בילדים-מחזיק מוצץ.

התקנים הישראלים נכתבים במכון התקנים הישראלי ומוגדרים במעמד לא רשמי. השר הממונה, במקרה זה שר התמ"ת מחליט אם לתת לתקן מעמד של רשמיות. רשמיות התקן קובעת כי חובה על פי חוק לייבא, לייצר ולשווק רק מוצרים העומדים בדרישות התקן.

דני גולדשטין, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי: "ההחלטה להכיר בתקנים, של מתקני משחקים מתנפחים ומחזיקי מוצצים, כתקנים רשמיים הינה החלטה חשובה ומתבקשת מאחר ומדובר בשמירה על חיי ילדנו ומניעת כל סיכון אפשרי העלול לפגוע בהם".

גרישה דייטש, הממונה על התקינה במשרד התמ"ת:"לאחר שנודע לנו על הילד שהגיע לחדר מיון עקב הפגיעה ממחזיק מוצץ שהתפרק לו בפה, יזמנו הכנת תקן ישראלי למחזיקי מוצצים ופעלנו להכריז את הרשמיות על התקן".

הממונה על התקינה מציין כי רשמיות התקן למחזיק מוצץ תיכנס לתוקף בתחילת אוקטובר 2010. רשמיות התקן למתקני משחקים מתנפחים תיכנס לתוקף תחילת פברואר 2011

מחזיק מוצץ


תקן ישראלי ת"י 12586- "אבזרים לטיפול בילדים – מחזיק מוצץ: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה". מבוסס כמעט במלואו על התקן האירופי EN12586 והוא כולל בתוכו שינויים ותוספות לאומיים. התקן מפרט דרישות מכניות וכימיות עבור מחזיקי המוצצים (מחזיק מוצץ מיועד לחיבור המוצץ לבגד או לאובייקט כלשהו במטרה למנוע את נפילתו או אובדנו). תקן זה נועד למנוע בין היתר: סכנת חנק של הילד, על ידי הגבלת אורך מחזיק המוצץ, בליעה של רכיבים קטנים המרכיבים את מחזיק המוצץ וסכנות בריאותיות שונות כגון: נזק לעור כתוצאה מנוכחותם של חומרים רעילים שונים במחזיק.

מתקני משחקים מתנפחים


תקן ישראלי ת"י 5378 "מתקני משחקים מתנפחים – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה", הוא תרגום לעברית של תקן אירופאי 14960 EN בשינויים ותוספות. התקן חל על מתקני משחקים מתנפחים המיועדים לשימושם של ילדים עד גיל 14. התקן מפרט את דרישות הבטיחות למתקני משחקים מתנפחים שהפעילויות העיקריות בהם הן קפיצה וגלישה. התקן החדש, מבקש למזער את רמת הסיכון ואת האפשרות לפגיעות חמורות הנגרמות כתוצאה מהשימוש במתקנים הללו, ויחד עם זאת לאפשר לילדים ליהנות כאשר הם משחקים בתוך המתקן המתנפח או עליו.