הממונה על התקינה במשרד התמ"ת מזהיר את הציבור בנוגע למערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי שאינן עומדות בדרישות התקן הישראלי הרשמי

תאריך: 16/03/2010
היזהרו ממערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי שאינן עומדות בדרישות התקן הישראלי הרשמי

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת מזהיר את הציבור בנוגע למערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי שאינן עומדות בדרישות התקן הישראלי הרשמי

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת גרישה דייטש מזהיר בימים אלה את הציבור על סכנת שימוש במערכות לטיפול במי שתייה, אשר אינן עומדות בדרישות תקן ישראלי רשמי ת"י 1505,חלק 1 וחלק 2- "מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי-סינון וטיהור".

דייטש מבקש מן הציבור להימנע מקניית מסננים ומערכות לסינון וטיהור מי שתייה ביתיים בחברות השיווק, אשר אינן מציגות לצרכן את תעודות הבדיקה של מכון התקנים הישראלי, המעידות על התאמת הדגם של המוצר המשווק לתקן רשמי ת"י 1505 חלק 1 או לתקן רשמי ת"י 1505 חלק 2.

כמו כן, מבקש הממונה מהציבור להימנע מקניית מסננים ומערכות לסינון וטיהור מי שתייה ביתיים בחברות השיווק שאינן מזדהות בכתובת פיזית מדויקת ובמספר התאגיד מרשם החברות או במספר עוסק מורשה.

יצויין כי בטרם קניית מסנן או מערכת לטיפול במי שתייה ביתיים,יש לוודא כי:
•    המוצר מסומן כהלכה: שם יצרן ומענו המלא, שם יבואן ומענו המלא, שם הדגם או מספרו וזיהויו המסחרי;
•    על המוצר רשומים מאפייני הסינון או/ו הטיהור;
•    למוצר מצורפים הוראות ההתקנה והשימוש.

הממונה על התקינה מוסר כי הוחלט לצאת באזהרה לציבור לאחר ביצוע סדרת פעולות אכיפה בשטח, ובעיקר לאחר סימולציה של ביצוע הקניות מהחברות שמספקות את המסננים דרך האינטרנט, או באמצעות קו טלפוני בלבד.


לידיעת הציבור: קיים מספר יצרנים בעלי היתר לסמן את מוצריהם בתו תקן ואשר נמצאים בפיקוח של מכון התקנים הישראלי. תו התקן מציין כי המוצרים הנושאים אותו, מתאימים לדרישות התקנים החלים על המוצר. במוצר הנושא את סימן תו התקן מובטחים האיכות והבטיחות כמוגדר בתקנים. לעיון ברשימת היצרנים והמוצרים הנושאים תו תקן באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, לחץ כאן.