מכון התקנים הישראלי פותח במבצע מניעת סימון מטעה למוצרים בתו-תקן

תאריך: 16/03/2010
לראשונה, הגיש מכון התקנים קובלנה פלילית כנגד חברה המפרסמת את מוצריה בסימן תו-תקן בזמן שהמוצרים כלל לא נבדקו על-ידי המכון
מכון התקנים הישראלי הגיש היום (15.3.10) לראשונה קובלנה פלילית ובנוסף תביעה למתן צו מניעה קבוע , נגד חברה המפרסמת את מוצריה בסימן תו-תקן בזמן שהמוצרים כלל לא נבדקו על-ידי המכון.

בקובלנה הפלילית מואשמת סמיקום לקסיס בע"מ, ומנהלה משה גוב באופן אישי בשל אחריותו כנושא משרה, כי הציגו את סימן תו-תקן על-גבי אריזות ופרסומים של משנקים לנורות הלוגן ומגני מכשירים אלקטרוניים, שלא כדין. הקובלנה הפלילית וכתב התביעה הוגשו על-ידי המכון באמצעות עוה"ד יורם סמואל ושי מרקוס. הגשת קובלנה פלילית על-פי פקודת סימני המסחר אינה דבר שכיח ולא זכורים מקרים בהם תאגידים ציבוריים עשו שימוש בכלי זה.

מדובר בשינוי מהותי. בעבר נמנע המכון מלנקוט צעדי אכיפה כנגד מפירי החוק.

בכתב התביעה האזרחית, נטען כי סמיקום לקסיס פרסמה על-גבי מוצר חשמלי שהיא מייבאת כי הוא "באישור מכון התקנים הישראלי" בזמן שבפועל לא היה אישור למוצר זה.

יצרני מצרכים המתאימים לדרישות תקן יכולים לקבל היתר מהמכון לסמן את מוצריהם בסימן ה"מחוגה" הידוע, אך הליך קבלת ההיתר כרוך בבירורים ובבדיקות הנערכות על ידי מכון התקנים.

"על-פי חוק התקנים, אסור לתאר מצרך בדרך העלולה לעורר את הרושם כאילו הוא מתאים לתקן" אומר עו"ד אלי כהן-קגן, מנהל אגף איכות והסמכה במכון התקנים ומוסיף: "מטרתנו היא לשמור על שלום הציבור ולמנוע הטעיה לגבי המוצרים הנרכשים על-ידו. פרסומים מטעים יוצרים את הרושם כאילו מכון התקנים משגיח ומפקח על איכות המוצר, גם כשכלל לא בדק. בכוונתנו להבהיר שסימן תו-תקן מהווה ערובה לעמידה בדרישות התקן במסגרת פעילות ההסברה הנרחבת. מנגד, ננקוט בצעדי אכיפה מחמירים הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, כלפי העושים שימוש שלא כדין במוסד תו-תקן ופוגעים בציבור הרחב".