מנהל תחום טכנולוגיות מים במכון התקנים, ירון בן ארי ומנהלת אגף התקינה במכון, הלן עטרות ירצו בכנס השנתי סביב-ה-מים, לאחר משבר המים

תאריך: 10/03/2010
הכנס, שהינו לראשונה כנס משותף של כל איגודי המים נעשה, בשיתוף פעולה עם Israel NEWTech, פרויקט אסטרטגי ממשלתי לקידום טכנולוגיות המים שגם מכון התקנים שותף בו

הכנס השנתי של איגודי המים יתקיים ב-17-18 במרץ, במלון כפר המכביה ברמת-גן. הכנס ירכז אנשי מקצוע במפגש מעניין, הנותן הזדמנות נוספת להאזין להרצאות במגוון נושאים בתחום המים ולחזק ולחדש קשר עם עמיתים בתחום.

במהלך הכנס יוצגו הרצאות בנושאים שונים שיתחלקו על פי התחומים המפורטים להלן :

 • הידרולוגיה ומשאבי מים
 • מקורות מים והחקלאות
 • התפלה וטיפול במים
 • תקינה קיימת ועתידית בתחום המים
 • ניהול משק מים עירוני ותפעול מערכות מים וביוב
 • ועידת קופנהגן כמנוף עיסקי
 • טיפול בשפכים
 • חיסכון במים, מים אפורים
 • תשתיות לאומיות
 • איכות מים, בקרה וביטחון מים
 • ניהול וטכנולוגיות ידע
 • חממות לטכנולוגית מים : Israel NEWTech
 • שפכים בתעשיה – טיפול והשבה
 • ניהול משאבי מים

 

בכנס מתקיים מושב מלא העוסק בתקינה קיימת ועתידית בתחום המים. יו"ר המושב הינו פרופ' אבנר עדין יו"ר הועדה המרכזית למים של מכון התקנים. כל המרצים בהרצאות מושב זה וגם במושבים אחרים הינם פעילי תקינה במכון התקנים בועדות השונות.

 

מנהל תחום טכנולוגיות מים במכון התקנים, ירון בן ארי , ישמש כיו"ר הכנס ויתכבד לפתוח אותו ביום ד', ה-17.3 בשעה 09:00. במהלך היום תנאם בכנס גם מנהלת אגף תקינה במכון התקנים, הגב' הלן עטרות.