מכון התקנים הישראלי מפרסם לביקורת הציבור תקן למונחי למידה מתוקשבת

תאריך: 28/02/2010
מערכת הלמידה המתוכללת הופעלה על ידי הסַיָּע בפני הכיתה המדומה. מסובך? לא ברור? הציבור מוזמן לשנות

מכון התקנים הישראלי מפרסם לביקורת הציבור את התקן ת"י 1080-36, המגדיר מונחי למידה מתוקשבת. (סדרת ת"י 1080 היא סדרת תקני מונחים בתחומים השונים של טכנולוגיית המידע, והיא מבוססת על סדרת התקנים הבין-לאומיים 2382ISO).

מעגל האנשים המעורבים בלמידה/הוראה מרחוק הולך ומתרחב: באקדמיה, בתעשייה ובארגונים שונים. התקן שלפנינו בא להציע מונחים עבריים מקבילים למונחים הקיימים באנגלית.

להלן כמה דוגמאות של מונחים והגדרותיהם מתוך התקן:

  • למידה מתוקשבת -e-learning - למידה העושה שימוש בטכנולוגיות תקשורת ומחשוב (תקשוב)
  • מערכת למידה מתוכללת - Integrated learning system - מערכת תקשוב מלאה המשמשת להוראה
  • סַיָּע -facilitator - מדריך שתפקידו לסייע, לכוון ולעודד את הלמידה במהלך קורס מקוון
  • הַמְסָרָה - delivery - האופן שבו תוכן הלמידה מועבר לתלמידים
  • נדידוּת - nomadicity האפשרות ללמוד בשיעורים המתקיימים במקומות שונים תוך שמירה על המשכיות הלמידה
  • הסבה - repurpose - החלפת אופן הַמְסָרָה של תוכן לאופן המסרה אחר. לדוגמה: הסבת מדריך למשתמש למערך לימוד באינטרנט
  • כיתה מדומה - virtual classroom- המסרה מתוזמנת של שיעור מתוקשב לכמה מקומות
  • הֶדְרֵךְ - tutorial - מערך הדרכה המציג תסריט הוראות שיש לבצע צעד-צעד כדי ללמוד כיצד להשלים פעולה נתונה

 

הציבור מוזמן לעיין בתקן ולשלוח הערות לרעיה בר סימן טוב בכתובת הבאה: rayabar@sii.org.il
תקופת הביקורת תסתיים ב-25 במרס 2010. המונחים שיגובשו אחרי תקופת הביקורת יועברו לאישור האקדמיה ללשון העברית.

את התקן אפשר להוריד מאתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי. להורדה, לחץ כאן