מכון התקנים הישראלי מזמין את הציבור ליום עיון בנושא השקת תקן 50001 לניהול אנרגיה

תאריך: 20/01/2010
ביום רביעי, ה-27 בינואר 2010, ישיק מכון התקנים הישראלי את תקן 50001 לניהול אנרגיה.

אנרגיה מהווה הוצאה בכל ארגון. במרבית הארגונים מתייחסים להוצאה זו כרע הכרחי, אך במספר צעדים פשוטים, ניתן לנהל את צריכת האנרגיה. ניהול אנרגיה הוא הפתרון המעשי להשגת נצילות גבוהה וצמצום הצריכה ע"י צרכנים משמעותיים בארגון. ניהול אנרגיה, ככל שיטת ניהול, חייב להיות מבוסס על מידע. התקן לניהול אנרגיה ת"י 50001 מאפשר לקבוע – ע"י עריכת סקר אנרגיה – את פוטנציאל הצריכה המצטברת של כל הצרכנים, לזהות צרכנים משמעותיים, להגדיר יעדים יישומיים, לצמצם הצריכה תוך התחשבות בכדאיות הכלכליות של יישומם. כל זאת כדי להביא לשיפור בביצועים האנרגטיים של הארגון.

 

ביום רביעי, ה-27 בינואר 2010, ישיק מכון התקנים הישראלי את תקן 50001 לניהול מערכות אנרגיה ויקדיש יום עיון מיוחד לנושא חשוב זה. יום העיון יציג את תמונת המצב העולמית ואת המצב בארץ מבחינת צריכת אנרגיה. נציג הממשלה יציג את התייחסות הרגולאטור וכמו כן יוצג התקן לניהול אנרגיה ת"י 50001 עצמו והדרך ליישומו ולקבלת התעדה בהתאם לדרישות שבו.

 

יום העיון מיועד לממוני אנרגיה בארגונים, ארגונים בעלי תו תקן ל- ת"י,ISO 140001 ת"י ,ISO 9001, נציגי השלטון המקומי, משרד התשתיות, אנשי ניהול איכות הסביבה וסמנכ"לים לענייני כספים.

 

נשמח לראותכם!