כנסת ישראל תטמיע עקרונות ניהול איכות ושיפור תהליכים בעזרת מכון התקנים הישראלי

תאריך: 07/12/2009
כנסת ישראל ומכון התקנים הישראלי יוצאים לדרך משותפת, הכנסת תטמיע תהליכי איכות ושיפור תהליכים שבסופם תינתן לכנסת התעדה לתקני ניהול איכות בין לאומיים.
על פי הסיכום שהתגבש, בין הכנסת ומכון התקנים הישראלי, עד לסוף שנת 2010 הכנסת תעבור התעדה לת"י- ISO9001 תקן לניהול איכות השירות, ועד לסוף שנת 2011 תותעד הכנסת גם לת"י -ISO14001תקן ניהולי להגנת הסביבה ול OHSAS18001- תקן לניהול מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה (עבור עובדי הכנסת ומבקריה). במידה והכנסת תוסמך לשלושת תווי האיכות הללו היא תהיה זכאית לקבל את תו הזהב היוקרתי של מכון התקנים המעיד על כך שלארגון יש לפחות 3 תווי איכות.

עם סיום ההתעדות כנסת ישראל תהיה הגוף הפרלמנטרי הראשון בעולם המותעד לשלושת תקני איכות מובילים.

דן לנדאו, מנכ"ל הכנסת, הצהיר על מחויבות אישית ומלאה לקידומו המהיר של תהליך הטמעת תווי איכות שבמרכזו חיזוק המישק בין הכנסת ובין אזרחי המדינה, שהם למעשה לקוחות הכנסת. "בסופו של תהליך המטרה היא כי הכנסת תעמוד בסטנדרטים בין לאומיים של איכות ותפעול בשקיפות מלאה" אמר לנדאו.

דורון טמיר, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי, בירך על הצעד הנחוש של מנכ"ל הכנסת והביע תקווה כי הכנסת תשמש דוגמה גם לארגונים ציבוריים וחברות ממשלתיות אחרות שיבחרו לפעול ולהימדד על פי פרמטרים אובייקטיביים של איכות "ארגונים הנוקטים באסטרטגיה של מספר תקני ניהול איכות מבטיחים את יעילות הארגון ורמת השירות הגבוהה הנדרשת ממנו" הוסיף טמיר.

יש לציין כי, הרוח החיה בקידום התהליך היה ח"כ זאב בילסקי, יו"ר שדולת האיכות בכנסת. לנגד עיניו של ח"כ בילסקי עמדה ההזדמנות לשיפור מיצוב הכנסת בעיני הציבור, העצמה של עובדי הכנסת שיפור וייעול של תהליכים המתרחשים בכנסת.