מכון התקנים הישראלי מוביל פעילות צרכנית בין לאומית לפיתוח תקנים בתחומי מים, חשמל, גז ותקשורת

תאריך: 23/08/2009
מכון התקנים הישראלי מוביל פעילות צרכנית בין לאומית לפיתוח תקן שיקבע הנחיות ברורות לאופן וצורת החיובים של ספקי השירותים: מים, חשמל, גז ותקשורת

מכון התקנים הישראלי, במסגרת ארגון התקינה הבין לאומי ISO, מוביל פעילות צרכנית בין לאומית לפיתוח תקן שיקבע הנחיות ברורות לאופן וצורת החיובים של ספקי השירות: מים, חשמל, גז ותקשורת.

בכל מדינה קיימים חוקים שונים ותקנות אחרות לאופן בו מתבצעים החיובים בחשבונות של ספקי השירות. התקן המיועד, יקבע אחידות בין המדינות ובין החשבונות השונים ויאפשר לצרכן לקבל מידע ברור ופשוט בתחום שהוא פרוץ לחלוטין. התקן יקבע הנחיות ברורות לחשבונות אותם אנו משלמים, יגדיר את תכולת החשבון ועיצוב החלק הפונקציונאלי שלו, תוך ראיה צרכנית, וזאת מבלי לפגוע בנותני השירות- הספקים. צרכן שיקבל חשבון כזה יוכל לקבל החלטות מושכלות בנושא ההתקשרות שלו עם ספק זה או אחר.

דורון טמיר, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי: "אנו רואים חשיבות רבה בהובלת פעילות בין לאומית זו, שעיקרה פעילות צרכנית. התקן יאפשר לנו, צרכני השירותים, לדעת על מה בדיוק אנו משלמים בחשבונות החודשיים שלנו וייתן בסיס השוואה אחיד בין נותני השירות השונים"

מכון התקנים הישראלי מחזיק בתפקיד מזכירות הועדה הבינלאומית ISO/PC 239 - Network Services Billing אשר מובילה נושא חשוב הזה. המכון פועל בשיתוף של מומחים בתחומי החיוב והמועצה הישראלית לצרכנות.

בסוף חודש יוני התקיימה ישיבת הפתיחה של הועדה בלונדון. בישיבה השתתפו נציגים ממדינות שונות ומארגון הצרכנים של ISO . הישיבה הייתה מוצלחת ופורייה, בסופה הוסכם על טיוטה ראשונה של התקן ISO 14452 .