מכון התקנים הישראלי יפרסם להערות הציבור הצעת תקן למערכות ניהול אנרגיה

תאריך: 17/05/2009
במסגרת המאמצים להקטין את צריכת האנרגיה בישראל מכון התקנים הישראלי יפרסם להערות הציבור הצעת תקן למערכות ניהול אנרגיה

מכון התקנים הישראלי בשיתוף משרד התשתיות יזמו תקן ישראלי חדש ת"י 50001 - מערכות ניהול אנרגיה. מטרת התקן היא להעלות את רמת המודעות ויכולת קבלת החלטות בתחום האנרגיה בארגון וכתוצאה מכך לשפר את איכות הביצועים האנרגטיים בו תוך מתן מענה לכל צרכני האנרגיה בארגון.

 

בתקן ת"י 50001, המבוסס על מסמך של ארגון התקינה הבין לאומי ISO/WD50001, מוגדרים יעדים ומטרות ברות מימוש כחלק מהתווית המדיניות ברמת הארגון. היקף יישום היעדים והמטרות תלוי בגורמים שונים: מדיניות האנרגיה של הארגון, אופי פעילויותיו, מוצריו, שירותיו, מקום פעולתו והתנאים בהם הוא פועל.

 

דורון טמיר, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי: "ניהול אנרגיה בימינו הוא חלק בלתי נפרד מניהול המערכת התפעולית, וחייב לקבל ביטוי החל משלב התכנון והמשך בניהול השוטף בכל ארגון. שמירה על רמת נצילות אנרגטית גבוהה של צרכני האנרגיה באמצעות ניהול חכם, תתורגם מיד להפחתת הצריכה השוטפת של צרכנים משמעותיים, וכתוצאה, חסכון כספי משמעותי".

 

טיוטת התקן תתפרסם להערות הציבור בסוף חודש מאי.