מכון התקנים הישראלי יוזם תקן חדש למתקני משחקים מתנפחים לילדים

תאריך: 12/05/2009
מכון התקנים הישראלי יוזם תקן חדש עבור מתקני משחקים מתנפחים לילדים. התקן החדש, מבקש למזער את רמת הסיכון ואת האפשרות לפגיעות חמורות הנגרמות כתוצאה מהשימוש במתקנים הללו, ויחד עם זאת לאפשר לילדים ליהנות כאשר הם משחקים בתוך המתקן המתנפח או עליו.

התקן הישראלי החדש ת"י 5378 מתקני משחקים מתנפחים – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, הוא תרגום לעברית של תקן אירופאי 14960 EN בו נערכו שינויים ותוספות, בעיקר בסעיפי ההגדרות והבדיקות. התקן חל על מתקני משחקים מתנפחים המיועדים לשימושם של ילדים עד גיל 14, ומפרט את דרישות הבטיחות למתקני משחקים מתנפחים שהפעילויות העיקריות בהם הן קפיצה וגלישה.

 

דורון טמיר, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי: "מתקני משחקים מתנפחים מהווים מקור לתאונות לא מעטות, דווקא במקום בו אמורים יותר מכל ליהנות. בתקן חדש זה ביקשנו למצוא את השילוב בין אתגר ובטיחות. אנו מקווים כי תקן זה יהפוך לרשמי ומחייב".

 

בתקן הישראלי ת"י 5378, ניתן למצוא הנחיות המיועדות למעורבים בתכן, בייצור, בהספקה ובהפעלה של המתקנים במטרה להגדיל את רמת הבטיחות. בין דרישות התכן מפורטות דרישות עבור פתחי כניסה ויציאה כך שתתאפשר  גישת מבוגרים כדי לסייע למשתמשים בעת הצורך , דרישות עבור  מבנה המתקן כך שלא ילכדו בו איברי גוף או בגדים, דרישות עבור עיגון המתקן לקרקע כדי להבטיח את יציבותו, דרישות עבור קירות בלימה גבוהים בכדי למנוע נפילות, דרישות עבור מיקום המתקן שלא טומן בחובו סכנות כגון: חוטי חשמל, דרישות עבור אספקת אוויר קבועה למניעת מגע עם הקרקע. בנוסף, מפורטות דרישות עבור חומרי גלם מתאימים במטרה למנוע יצירת זוויות חדות, שפות קשות או תפרים חיצוניים. מספר המשתמשים במתקן  יקבע בין היתר על פי גודל המתקן וסוג פעילותו ותחויב השגחה צמודה של סדרנים ומפעילים  שיזוהו בקלות (מדים). כמו כן, מפורטות בתקן שיטות בדיקה.

 

לפרטים נוספים: ורד אורן, דוברת מכון התקנים הישראלי/ חן מחלב בטלפונים: 03-6465116 , 052-3140019